Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za najmlađe - Srećno djetinjstvo znači i najbolja zaštita

djeca - zdrastveno osiguranje

Zdravlje naših najmlađih je najveće bogatstvo i treba mu posvetiti posebnu pažnju, sa mogućnošću najboljeg liječenja i njege na brz i jednostavan način. Sigurnost je ono što želimo za svoje dijete. Kako bi im budućnost učinili mnogo lakšom, mi djeci možemo i moramo pomoći.

Na koji način?
Da dječju budućnost učinite ljepšom i lakšom možete im pokloniti ono najvrednije – a to je osiguranu budućnost kroz privatno zdravstveno osiguranje. Omogućite vašoj porodici i djeci kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.

Danas donesite zdravu odluku

Ako ste roditelj vjerovatno su vam poznate scene gdje čekate sa djetetom na pregled u domovima zdravlja ili u Dječjoj bolnici, pa se u tom haosu ne zna kome je teže, da li djetetu koje sa nekom boljkom čeka na previjanje povrede ili na pregled koji mu je hitno potreban, ili roditeljima koji preživljavaju taj stres gledajući svoje dijete kojem treba da se ukaže pomoć. Nemoć roditelja u takvim situacijama dovodi često do toga da potraže rješenje za takve situacije, kako ne bi morali opet da se susreću sa istim.

Iako se i doktori i medicinski radnici trude da nadomjeste nedostatke zdravstvenog sistema, ipak na neke ne mogu da utiču, a to su sve češći loši uslovi u kojima se liječe djeca.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je pravo rješenje. Kao i za odrasle, tako i za djecu je prava stvar da budete sigurni da će vaše dijete dobiti najbolju moguću medicinsku njegu onda kad mu bude potrebna, kod najstručnijih ljekara, specijalista i to u zdravstvenoj ustanovi koju vi odaberete.

Zdravo dijete će biti zdrav i srećan čovjek - zašto kupiti ovo djeci?

Polisa štiti djecu kao i odrasle. Za početak, oni stiču pravo na preglede kod ljekara opšte prakse, kod ljekara specijaliste, dijagnostičke preglede, labaratorijske analize. Dodatno se može ugovoriti i pokrivanje troškova nabavke ljekova, stomatološke usluge, oftamološki pregled, sistematski pregled, fizikalna terapija i slično.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za djecu uvijek se ugovara sa istim paketom pokrića kao i za roditelja. Tako da za dijete važe isti uslovi i paket pokrića kao i za roditelja koji je potpisao tu polisu.

 

Pogodnosti su takođe i to što se pregledi i terapije zakazuju kad vama odgovara, tako da nema više višečasovnog čekanja u redu, kao i u slučaju bolničkog liječenja dijete može dobiti privatnu sobu.

Kako funkcioniše ovo privatno zdravstveno osiguranje

Kada vašem djetetu zatreba zdravstvena usluga, možete povesti dijete u sve zdravstvene ustanove sa kojima vaše osiguravajuće društvo ima potpisan ugovor. Svako osiguravajuće društvo ima mrežu zdravstvenih ustanova, pa tako korisnici istih mogu birati gdje će se liječiti. Vi ne snosite nikakve troškove u tom slučaju, samo pokažete karticu privatnog zdravstvenog osiguranja i sva plaćanja izvršiće osiguranje i ta ustanova između sebe.

Ne morate se brinuti oko papirologije jer sve to radi vaša osiguravajuća kuća sa zdravstvenom ustanovom za vas.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje za dijete može da ugovori jedan roditelj, zakonski staratelj ili usvojitelj. Napomenuli bi da ovo osiguranje nije moguće ugovoriti samo za dijete, već je neophodno da bude osiguran jedan ili oba roditelja.

 

Najednostavniji način da kupite ovo osiguranje je taj da kontaktirate stručni tim Finansije24. Na taj način dobićete sve informacije u vezi ovog osiguranja detaljno i jednostavno objašnjeno.