Životno Osiguranje - Zašto treba da ga imate?

Osiguranje života pruža veliki izbor mogućnosti za osiguranje. Tako svako može naći ono što mu najviše odgovara i što mu je u interesu. Životno osiguranje je kako se danas smatra jedan od najatraktivnijih oblika ulaganja u svijetu, najbolja podrška  spokojnijem i bezbrižnijem životu.

Upravo iz tog razloga često čujemo da je ovo investicija u život. Danas ima više nego ikada u prošlosti raznovrsnih ponuda i programa životnog osiguranja. Prilikom odabira životnog osiguranja potencijalni osiguranici se susreću sa različitim dilemama, kako tim kakvo je ovo ulaganje, tako i šta ono može predstavljati u budućnosti.

Osnovna funkcija životnog osiguranja je upravo zaštita od rizika, ali isto tako i akumulacija finansijskih sredstava koje ulažete na svojoj polisi. Dakle, pored rizika bolesti, povreda , nesrećnog slučaja i slično, imate i ekonomsku sigurnost koja vam je zagarantovana.

Zaključenjem životnog osiguranja osim zaštite svog života, ulaganja u sopstvenu budućnost, štitite vama drage osobe, štedite i planirate.  

Koje sve vrste životnog osiguranja postoje?

Različiti programi životnog osiguranja su osmišljeni za osiguranike u svim životnim dobima. Bez obzira na  starost osiguranika programi životnog osiguranja garantuju vam sigurnu i bezbrižnu budućnost, kako vas tako i vaše porodice.

 

Više ne živimo u vremenima u kojima se životno osiguranje smatralo privilegijom za imućne, jer polise životnog osiguranja koje su danas dostupne su prilagodjene SVIMA. Vaš buđžet neće uopšte puno trpjeti, ukoliko novac izdvojite u ovu svrhu. Te stoga ovo ulaganje u budućnost neće bitnije uticati na vaš dosadašnji način života. Vaša polisa će biti kreirana na osnovu vaših želja, potreba i mogućnosti.

 

Životno osiguranje omogućava i štednju. Navika o štednji je veoma dobra, ali je nažalost svi nemaju. Takođe zahtijeva vrijeme i disciplinu, gdje postoje izazovi od raspoređivanja sredstava u druge svrhe.  Najčešće kada pomislimo na životno osiguranje mislimo na – finansijski proizvod koji omogućava kombinaciju štednje i osiguranja.

Za razliku od obične štednje polisa životnog osiguranja garantuje puni iznos polise od početka trajanja polise.

Samom polisom životnog osiguranja štitite svoj život i život vaših najbližih. Ta dugoročna štednja je štednja za budućnost i za sve nepredviđene situacije koje vam život može donijeti.

Vrste životnog osiguranja

Zavisno od vrste ugovora polisa životnog osiguranja može pružiti zaštitu  od prirodne smrti, smrti usljed nesrećnih okolnosti, nesposobnosti za rad itd. Pa se tako ta vrsta naziva riziko osiguranje života –  u slučaju smrti osiguranika korisnicima koje je naveo u polisi isplaćuje se osigurana suma. Kako se ova vrsta osiguranja odnosi samo na slučaj smrti, ne može služiti u svrhu štednje.

 

Upravo je najzastupljenije i najtraženije mješovito osiguranje – kombinacija štednje i osiguranje života. Kontinuirana štednja, koju prati životno osiguranje omogućava akumuliranje kapitala koji se u zavisnosti od potreba osiguranika može iskoristiti za rješavanje životnih pitanja u kasnijoj dobi, za ugodniji život, kupovinu materijalnih dobara, školovanje djece itd.

Dok, u slučaju smrti osiguranika ovo osiguranje života obezbjeđuje finansijsku sigurnost porodici.

 

Za one koji nisu zainteresovani za instrument štednje uz polisu životnog osiguranja, najbolji način da zaštite svoju porodicu ili najbliže jeste polisa osiguranja života za slučaj smrti. Ta polisa štiti u slučaju neželjenih događaja da vaša porodica bude zbrinuta.

 

Kada je riječ o zdravlju, postoji životno osiguranje sa pokrićem od teških bolesti namijenjeno svim korisnicima koji će na vrijeme misliti o svom zdravlju. Pa tako ovaj program pruža pokriće za slučaj i nastanak težih bolesti kao što su: srčani udar, moždani udar, karcinom, bolesti bubrega itd. Program je namijenjen za one koji žele kombinaciju štednje uz osiguranje zdravlja.

 

Ono što je važno napomenuti je da je svim budućim osiguranicima omogućeno da izaberu na koji način i u kojim vremenskim intervalima će uplaćivati premiju osiguranja.

Ulaganja u proizvode životnog osiguranja spada u najmanje rizična ulaganja. Da je to zaista tako govori i činjenica da su vam poznate garantovane osigurane sume već od prvog dana osiguranja.

 
Tim Finansije24 je uvijek tu za Vas!

Sve programe životnog osiguranja kao i sve programe štednih životnih osiguranja koji postoje u Crnoj Gori predložiće vam  naš tim stručnih savjetnika. Tu su za vas da vam odagnaju svaku moguću nedoumicu koju imate u vezi sa ovom vrstom osiguranja. 

Takodje, postaraće se da zaključite tačno ono što je vama potrebno i dati vam sva dodatna objašnjenja i sve potrebne informacije.

Saznajte zašto je sve dobro imati Životno osiguranje (kliknite na označene riječi) i koje su sve njegove prednosti. Ne oklijevajte da to saznate još danas!

Neka vam život bude na prvom mjestu!

Na vama je samo da kontaktirate Finansije24 i sve informacije će vam biti odmah dostupne.