Koliko je olakšavajuća okolnost imati dobrovoljno zdravstveno osiguranje u toku pandemije korona virusa

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje kao što znamo pokriva sve medicinske troškove nastale usljed bolesti, pa tako ovi troškovi mogu biti povezani sa troškovima hospitalizacije, troškovima ljekova, prijem kod specijaliste i mnogi drugi.

 

Kao što znamo, Svjetska zdravstvena organizacija je početkom januara 2020. godine u Kini otkrila novu vrstu korona virusa – COVID 19.

Nakon pojave ovog virusa, nametnulo se odmah pitanje u kojoj mjeri će koristiti polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja i kolika će biti njena primjena u novonastalim uslovima?

 

Baš ovakav izazov čovječanstva, natjerao je mnoge na razmišljanje zašto prije pandemije nisu mislili u pravcu dodatne zaštite svog zdravlja.

Naime, korisnici koji su već imali polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, u doba kad su prepune državne bolnice covid pacijentima i kad je čitav zdravstveni sistem poklekao pod pritiskom ovog jakog virusa, mogli su da dobiju brzu, efikasnu zdravstvenu njegu u privatnim ambulantama, koje su takođe mogli da odaberu.

 
Dodatna briga o zdravlju - dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Značaj ove vrste zaštite je kao nikada do sada dobio puni smisao. Razlog tome je, da ukoliko ste imali polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, od početka pandemije vaša  polisa pokrivala bi sve troškove pregleda i kontrola koje su u opisu Vašeg paketa, a koji nisu u vezi sa Corona virusom.

 

Omogućava vam se da u toku obolijevanja od Corona virusa ili bilo kojeg drugog opasnog virusa, vaše zdravstveno osiguranje pokriva troškove pregleda, dijagnoza, labaratorija, ispitivanja i kontrola, kao i drugih medicinskih tretmana.

 

Ukoliko se potvrdi prisustvo Corona virusa, a ono ne ne nalazi u osiguravajućem pokriću, obaveze dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja po tom pokriću prestaju.

Bitno je napomenuti,  ne može se testiranje na Corona virus obavljati na inicijativu i zahtjev osiguranika. Testiranje se može vršiti samo u ustanovama koje je odredilo nadzorno državno tijelo Crne Gore.

 

Pandemija je umnogome pokazala da je zdravlje najveći resurs koji posjedujemo i da u njegovo očuvanje moramo uložiti dodatne napore kako bi ga očuvali. Pored pandemije, zdravlje nam uvijek može biti ugroženo, zato je pravo rješenje da ga dodatno zaštitite!

Tim Finansije24 je uvijek tu za Vas!