Najčešća pitanja i odgovori!

Pitanja i odgovori vezani za životno osiguranje?

Kada započnete životno osiguranje sa štednom komponentom (mješovito životno osiguranje) osigurana suma i dobit su zakonski instrumenti maksimalno zaštićeni. Po isteku polise imate garantovanu isplatu ugovorene osigurane sume, koja je uvećana za pripisanu dobit.

Nalazimo se u Ulici Bulevar Džordža Vašingtona 62. Na ovoj adresi možete lično doći po  konsultacije, gdje će Vam naš stručni tim pomoći da odaberete paket koji najviše odgovara Vašim potrebama.

Dobit se dobija kao prosječni odnos ulaganja matematičke rezerve osiguranja života. Dobit zavisi od visine premije kao i godina uplaćivanja osiguranja.

Polisa životnog osiguranja sa komponentom štednje ne uključuje osiguranje od povreda nego se to osiguranje dodatno ugovara i plaća.

Zavisno od osiguravajuće kuće i uslova istih. Neke osiguravajuće kuće posjeduju jednokratne troškove ukoliko otvarate vašu polisu osiguranja dok neke osiguravajuće kuće uopše nemaju pristupne troškove. Za sva pitanja, budite slobodni da  našim savjetnicima iz oblasti životnog osiguranja postavite dodatna pitanja.

Zavisno od osiguravajuće kuće. Neke kuće imaju doplate u zavisnosti od plaćanja (ti isti doplatci ne ulaze u štednju) dok neke kuće ih nemaju ukoliko se odlučite za plaćanje uz otvaranje trajnog naloga. 

Razmislite koji su Vam prioriteti u životu. Ukoliko ste spremni da žrtvujete jedan izlazak sa prijateljima, ili se odreknete kupovine jednog odjevnog komada mjesečno koji vam i nije toliko potreban, kao i troškovi slični ovim, vi ćete imati da na mjesečnom nivou izdvojite za plaćanje mjesečne premije. Ukoliko materijalne stvari zamijenite sa ulaganjem u svoj život, ovo je itekako investicija koja će vam više koristiti.

Svako doba života je najbolje da ga osigurate. Ukoliko ste mladi to može biti samo prednost jer će za vas biti puno jeftinije. U budućnosti kada budete imali porodicu sigurno ćete željeti da je zaštitite. Vremenom, sa godinama zdravstveno stanje se mijenja, visina prihoda može varirati, dok cijena životnog osiguranja sa godinama raste. Tako da ukoliko ste mladi, najbolje vrijeme za ugovaranje polise je SADA.

Naši strateški partneri u oblasti životnog osiguranja su su kompanije iz EU koje posluju na području zemalja centralne i jugoistočne Evrope. To su drustva koja posluju u kontinuitetu vise od 200 godina i koja su preživjela oba svjetska rata s kreditnim rejtinzima A što znači da stabilno posluju i imaju milionske profite svake godine na nivou kompanija!

Uz bankarske depozite, ovaj vid štednje predstavlja najsigurniji oblik investiranja novca.

Dodatna sigurnost za novac klijenata predstavljaju i reosiguravajuće kuće koje stoje iza samih osiguravajućih kuća što je i zakonska obaveza. Reosiguravači po zakonu moraju biti finansijski višestruko jači od osiguravajućih kuća što predstavlja još jednu sigurnost za sve klijente.

Zbog svega navedenog možemo reći da je ulaganje u životno osiguranje siguran i pouzdan izbor!

Pitanja i odgovori vezani za Finansije24

Nalazimo se u Ulici Bulevar Džordža Vašingtona 62 u Podgorici. Na ovoj adresi možete lično doći po konsultacije, gdje će Vam naš stručni tim pomoći da odaberete paket koji najviše odgovara Vašim potrebama.

Ne možete da nađete odgovor koji tražite

Postavite pitanje sad!