životno osiguranje bez štednog karaktera

Ovaj paket se još zove i riziko životno osiguranje. U zamjenu za sistematsku uplatu ili uplatu premije, osiguravajuće društvo obezbjeđuje određeni iznos korisnicima nakon smrti osiguranika. Životno osiguranje izdvaja sledeće:

Kako životno osiguranje može da zaštiti vašu porodicu i Vaše finansijske potrebe?

Životno osiguranje može vam pomoći da finansijski zaštitite svoje najmilije pružajući im određenu sigurnost. Stalno životno osiguranje takođe može stvoriti novčanu vrijednost kojoj možete pristupiti putem zajmova ili povlačenja novca kako biste mogli da finansirate različite finansijske prilike, poput depozita za stan, troškove školovanja i troškova zdravstvene zaštite.

Ukoliko imate između 14 i 69 godina i dobrog ste zdravstvenog stanja, radno ste aktivni ili ste penzioner, riziko osiguranje je pravi izbor za vas! Visina ulaganja zavisi od mogućnosti i željenog iznosa osigurane sume. Premiju je moguće uplatiti odjednom ili podijeliti na manje mjesečne, kvartalne, polugodišnje ili godišnje iznose.

 

Za koga je životno osiguranje?

Životno osiguranje pruža određenu finansijsku podršku izdržavanim osobama ili drugim korisnicima nakon smrti osiguranika. Ukoliko spadate u neku od sljedećih kategorija životno osiguranje može biti dobra investicija:

Pogledajte predlog sada! Besplatno!!

Kako odabrati životno osiguranje?

Troškovi životnog osiguranja kada ste mladi obično su niži. Možete zaključiti mnogo povoljniju ponudu sada, a zatim konvertovati u trajno pokriće kasnije kada budete imali veći prihod. Dakle, koje životno pokriće možete da uzmete uglavnom zavisi od toga gde se trenutno nalazite u životu i od broja ljudi koji zavise od prihoda koji zarađujete. Generalno, što ste mlađi, to će Vam biti potrebno veće pokriće za godine potencijalne zarade koje su pred vama. 

Koliko životnog osiguranja treba da kupite? Koliko Vas to košta? Saznajte odmah, potpuno online i BESPLATNO!!!

Kako do polise životnog osiguranje

jednostavno. Lako. Transparentno

Na našem tržištu posluje više osiguravajućih kuća koje nude programe životnog osiguranja.
Svi programi su prilagodljivi vašim željama i planovima za budućnost. 

Naši savjetnici su upoznati sa svim programima životnih osiguranja na tržistu.
Upoznajte nas sa vašim potrebama i dozvolite da zajedno kreiramo najbolji plan za Vas.

1. Besplatne konsultacije

Kroz razgovor sa vama, naši savjetnici će pokušati razumjeti i shvatiti Vaše želje i potrebe!

2. Pregled svih ponuda

Pronaći ćemo najbolje opcije osiguranja na tržištu prilagođenu vašim željama i potrebama i predstaviti iste

3. Realizacija

Ukoliko se odlučite za neku od predloženih varijanti, naš tim će za Vas, popuniti potrebnu dokumentaciju i pomoći oko logistike!