Šta je osiguranje od auto nezgode?

Ono čega smo svi svjesni je da ljudski život nema cijenu. Upravljanje automobilom, u vožnji mogu nam se desiti razne nepredviđene situacije i opasnosti na putu. Kada se dese povrede u saobraćaju sa nepovoljnim ishodom, materijalna pomoć može poslužiti kao značajna finansijska podrška koja može ublažiti makar malo posljedice nesrećnog slučaja.

 

Polisa osiguranja od auto nezgode je dobrovoljno osiguranje koje se najčešće ugovara sa osiguranjem autoodgovornosti i kasko osiguranjem. Osiguranje od auto nezgode se odnosi na obezbjeđenje vozača i putnika u vozilu od posljedica nezgode koja se nije mogla spriječiti. Tako da ovo osiguranje ne štiti samo vozače nego i sve putnike i pratioce koji se nalaze u vozilu.

Zašto zaključiti osiguranje od auto nezgode?

Obaveznim osiguranjem od autoodgoovornosti vozač se obezbjeđuje u slučaju da nanese štetu trećem licu, osiguravajuće društvo trećem licu nadoknađuje štetu. Ono što nije pokriveno ovim osiguranjem je da vozač i putnici nisu osigurani ukoliko im se desi teža povreda.

 

Za razliku od ovog osiguranja, osiguranje od auto nezgode nadoknađuje troškove težih povreda ili smrtnog ishoda. Naknada se isplaćuje vozaču, putnicima, i korisnicima osiguranja. U slučaju smrtnog ishoda vozača ili putnika u vozilu, šteta se nadoknađuje nasljednicima. U slučaju trajnog invaliditeta vozača ili putnika u vozilu isplaćuje se naknada.

Preporuka je da se na polisi od autoodgovornosti ili polisi kasko osiguranja zaključi i osiguranje od auto nezgode.

Saobraćajna nezgoda - šta pod tim mislimo?

Saobraćajna nezgoda je situacija koja se dogodila na putu u kome je jedno ili više lica povrijeđeno ili poginulo, ili je nastupila materijalna šteta.

 

Osiguranje od auto nezgode se odnosi na osiguranje vozača kao uzročnika saobraćajne nezgode u kojem su on ili lica koja su bila u tom vozilu imala za posljedicu invalidnost ili smrtni ishod. Dakle, osigurani rizici su:

  1. Smrt putnika nastala usljed nezgode u vozilu

  2. Trajni invaliditet putnika kao posljedice povrede u vozilu

  3. Troškovi liječenja nastalih usljed nezgode u vozilu

Kako ga kupiti?

Kao što vidimo nije dovoljno imati samo jedno osiguranje da bi se pokrili svi nastupajući rizici u saobraćaju.

 

Tako, osiguranje od autoodgovornosti – vlasnik se osigurava za štetu koju pričini trećim licima.

 

Dobrovoljno kasko osiguranje – vlasnik se obezbjeđuje za štetu koja nastaje usljed različitih rizika: saobraćajna nezgoda, pad predmeta, krađa, prirodne nepogode i slično.

 

Dok osiguranjem od auto nezgode učesnici u saobraćaju se obezbjeđuju u slučaju nezgoda opasnih po zdravlje i život vozača i putnika u tom vozilu. Osiguravajuće društvo isplaćuje oštećenom licu ili članovima njegove porodice određeni iznos novca kao finansijsku podršku.

Za konkretnu ponudu i za slučaj dodatnih objašnjenja i pojašnjenja detalja (kliknite ovdje), na usluzi vam stoji tim Finansije24. Prije nego se odlučite za kupovinu ovog osiguranja, tim stručnjaka Finansije24 će vam potpuno besplatno predstaviti sve pakete zaštite koji se tiču vas i vaših zahtjeva. Konsultacije možete ostvariti na brz i jednostavan način. Pozovite nas!