Zašto dobrovoljno zdravstveno osiguranje nazivaju i investicijom života?

Često znamo da kažemo da je zdravlje naše najveće bogatstvo. Pravo pitanje za sve je – koliko ulažemo u to isto zdravlje?

 

Nerijetko ćete čuti da su to minimalni iznosi, ili oni samo koji su u okviru zakonskog, i da se o zdravlju intezivno misli tek onda kad je ugroženo.

Upravo zbog same dragocjenosti života – ulaganje u dobrovoljno zdravstveno osiguranje se smatra investicijom života.

Oslanjanje na državno zdravstveno osiguranje često nas dovodi do situacija da moramo plaćati privatne preglede kako bi što prije riješili svoj zdravstveni problem.

 

Najbitnija razlika između državnog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja je u brzini, efikasnosti, komforu, predvidljivosti zakazanog termina itd. Ovo su samo neke od prednosti korišćenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u odnosu na državno.

Kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja razlikujemo dvije vrste pokrića:

 

  • Vanbolničko i

  • Bolničko liječenje

 

Vanbolničko liječenje pokriva preglede kod doktora opšte prakse, doktora specijaliste, labaratorijske analize i ispitivanja, dijagnostičke metode snimanja ultrazvukom, rengenom, magnetnom rezonancom, skenerom. Dalje, spirometrija, auduometrija, timpanometrija itd.

 

Bolničko liječenje pokriva boravak u bolnici kada je potrebna zdravstvena zaštita  (dijagnostika, liječenje  ili rehabilitacija) ili neki dio koji se može obaviti samo u bolničkim uslovima, tj. ako se ne može obaviti ambulantnim i kućnim liječenjem.

Bolničko liječenje pokriva isključivo akutne i hronične bolesti koje prvi put nastanu u toku trajanja osiguranja. Tako da dobrovoljno zdravstveno osiguranje ne pokriva bolničko liječenje ukoliko bolesti nastanu prije kupovine ovog osiguranja.

Troškovi bolničkog liječenja se nadoknađuju do visine njegovog ugovorenog novčanog limita.

Zašto je dobro uložiti svoj novac u ovo osiguranje

Zbog svih manjkavosti zdravstvenog sistema, u kojem morate da budete na listama čekanja kako za pregled tako i za hirurške intervencije, ne bi bilo loše da razmislite baš o ovom osiguranju. Od već 15 eura mjesečno imate uključen pregled kod ljekara opšte prakse i specijaliste,  labaratorijska ispitivanja, utrazvuk i mnogi drugi benefiti.

 

Osiguravajuće kuće imaju saradnju sa velikim brojem privatnih medicinskih ustanova koje koriste najsavremenije metode liječenja.

Pogodnosti za trudnice

Sve je više trudnica koje obavljaju specijalističke ili redovne preglede u privatnim ustanovama. Troškovi u tom slučaju mogu da budu veoma veliki, ako uzmemo u obzir da se rade često labaratorijski nalazi, nalaz aminosinteze, i kupuju se dodatni ljekovi i vitamini koji su im potrebni da bezbjedno izvedu trudnoću do kraja.

 

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje bi vam smanjilo sve te troškove koje bi morali da platite, a znamo da je potreban veći iznos izvojiti za sami dolazak i opremu za bebu/e. Pogodnost za trudnice je i taj što postoje paketi koji koji pokrivaju troškove porođaja. 

 
Dopunska pokrića

Dopunska pokrića su oftamološki, stomatološki i sistematski pregledi. Kod dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja postoji mogućnost i uplate dopunskih pokrića kao što su fizikalna terapija, bolničko liječenje u inostranstvu itd.

U savremenim zemljama ljudi na godišnjem nivou idu na sistematski pregled. Tako i kod nas, sve više ljudi se odlučuje za ovo dopunsko pokriće pa ono više nije nedostižno, jer se manje novca potroši u svakodnevnom životu na brzu hranu, ili nekoliko kafi dnevno.

 

Svaki cent koji potrošite u životu na zdravlje je pametno ulaganje. Kad tad će vam trebati i isplatiće vam se. Zato ne razmišljajte puno, nego se informišite kod našeg tima Finansije24 (kliknite ovdje) o svim pogodnostima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.